Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin được thuân thủ theo đúng quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013.

1.      Mục đích: quy định rỏ thỏa thuận người sử dụng mới muốn mua hàng hoặc là khách hàng thân thiết đã đăng ký hợp đồng dài hạn  theo các bước quy định của Công Ty TNNH thương mại và bảo hộ lao động Linh Anh. và được Công Ty chấp nhận sự đăng ký đó.

2.      Phạm vi đăng ký: bao gồm họ và tên số điện thoại, email, địach chỉ giao dịch, Mã số thuế. thông tin này chỉ dùng cho việc cung cấp các thông tin bán hàng, chương trình khuyến mại, dịch vụ của công ty đối với khách hàng.

3.      Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

4.      Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được đơn vị,cá nhân nào vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, cung cấp, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

–          Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.

–          Gây tổn hại đến công ty chúng tôi

–          Nhữnghành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp

6.      Cơ chế gửi khiếu nại dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại  web bán hàng và khuyến mại . Khi tiếp nhận những phản hồi này, web bán hàng và khuyến mại  sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, web bán hàng và khuyến mại , sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

7.      Công ty có thể thay đổi thỏa thuận/chính sách, khi có thay đổi,  và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực. Trong trường hợp có thay đổi hoặc cập nhật thông tín/chính sách, nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.

8.      Thông tin khách hàng được lưu trữ trên chúng từ,sổ sách riêng của công ty và Công ty được phân quyền/ủy quyền để quản lý và bảo mật thôngtin của khách hàng.

9.      Tất cả Thông tin khách hàng được thu thập bảo quản lưu trữ tại công ty chúng tôi.

10.  Thông tin mua hàng, thông tin cá nhân/tổ chức tại web bán hàng và khuyến mại của công ty chúng tôi được bảo mật và không được công bố cho bên thứ 3. Công Ty TNHH thương mại và bảo hộ linh anh cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cá nhân,đơn vị về quý khách cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

+/ Chúng tôi được quý khách đồng ý cho tiết lộ thông tin đó

+/ Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của quý khách để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan tới việc liên lạc với quý khách

+/ Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *